Specialist in ad hoc beveiliging

24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

Havenbeveiliging

De hondengeleiders van DogSecurity4u zijn in het bezit van het diploma ISPS (havenbeveiliging). In het geval van calamiteiten op, in en rond schepen kunnen wij u dus van dienst zijn.De hondengeleiders van DogSecurity4u zijn in het bezit van het diploma ISPS (havenbeveiliging). In het geval van calamiteiten op, in en rond schepen kunnen wij u dus van dienst zijn. Beveiligers controleren of bezoek is aangemeld voor de schepen en controleert of de bezoekers in het bezit zijn van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, want zeker in het haven gebied staat veiligheid voorop. Diverse hondengeleiders hebben recentelijk ook het BHV-diploma behaald, wat ons de mogelijkheid biedt om ook op het terrein van bedrijfshulpverlening 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar te staan.

ISPS Code

De ISPS Code (International Ship and Port Facility Security) is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. De ISPS Code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schip en kade samenkomen. Bijvoorbeeld als een schip in een haven ligt, de zogenoemde ship/port interface.